Gjaldskrá fyrir leikskóla í Fjarðabyggð

Gildir frá 1.1.2022

Dvalargjöld

Dvalargjöld reiknast út frá vistunargjaldi á klst á mánuði. Hver klst. fyrir allt að 8 tíma vistun mun frá og með 1. janúar 2022 vera 3.583 kr. Hver klst. fyrir vistun umfram 8 tíma mun frá og með 1. janúar 2022 vera 7.166 kr. Sé það gjald margfaldað með vistunartíma barnsins reiknast út dvalargjaldið eins og gert er grein fyrir í töflunni hér fyrir neðan.Vistun Dvalargjöld 50% afsláttur 30% afsláttur
4 tíma vistun 14,332 7,166 10,032
4,5 tímavistun 16,124 8,062 11,286
5 tíma vistun 17.915 8.958 12.541
6 tíma vistun 21,498 10.749 15,049
7 tíma vistun 25,081 12.541 17.557
8 tímavistun 28,664 14,332 20,065
8,5 tíma vistun 32,247 16,124 22.573
9 tíma vistun 35,830 17.915 24.081Afslættir

Veittur er 50% afsláttur fyrir annað barn. Ekkert er greitt fyrir þriðja barn. Greiða ber fullt gjald fyrir það barn sem er í lengstri gjaldskyldri vistun. Veittur er 30% afsláttur fyrir einstæða foreldra og námsfólk séu báðir foreldrar í fullu námi. Afslættir reiknast eingöngu af dvalargjöldum.

Fæðisgjald

Morgunhressing 2.380 - kr.

Síðdegishressing 2.380 - kr.

Hádegismatur 0 - kr.

Leikskólagjaldið greiðist fyrirfram, eindagi er 15. hvers mánaðar. Dragist greiðsla í tvo mánuði er litið svo á, að undangenginni viðvörun, að plássinu hafi verið sagt lausu. Uppsagnarfrestur leikskólaplássa er 1 mánuður og miðast uppsögn við 1. hvers mánaðar.

Reglur um niðurfellingu leikskólagjalda

Ef um veikindi barns er að ræða sem vara 4 vikur eða lengur er hægt að fella niður leikskólagjöld um helming gegn framvísun læknisvottorðs. Forföll langveikra barna og niðurfelling gjalda vegna þeirra verði metin af leikskólastjórum í hvert sinn. Leikskólagjöld falla niður í samfelldu sumarfrí barna. Boðið er upp á 4, 6 eða 8 vikur.