Gjaldskrá fyrir leikskóla í Fjarðabyggð

Gildir frá 1.1.2020

Dvalargjöld

Dvalargjöld reiknast út frá vistunargjaldi á klst á mánuði. Hver klst. fyrir allt að 8 tíma vistun mun frá og með 1. janúar 2020 vera 3.417 kr. Hver klst. fyrir vistun umfram 8 tíma mun frá og með 1. janúar 2020 vera 6.833 kr. Sé það gjald margfaldað með vistunartíma barnsins reiknast út dvalargjaldið eins og gert er grein fyrir í töflunni hér fyrir neðan.Vistun Dvalargjöld 50% afsláttur 30% afsláttur
4 tíma vistun 13.666 6.833 9.566
4,5 tímavistun 15.375 7.688 10.763
5 tíma vistun 17.083 8.541 11.958
6 tíma vistun 20.499 10.250 14.350
7 tíma vistun 23.916 11.958 16.741
8 tímavistun 27.332 13.666 19.133
8,5 tíma vistun 30.750 15.375 21.525
9 tíma vistun 34.167 17.083 23.917Afslættir

Veittur er 50% afsláttur fyrir annað barn. Ekkert er greitt fyrir þriðja barn. Greiða ber fullt gjald fyrir það barn sem er í lengstri gjaldskyldri vistun. Veittur er 30% afsláttur fyrir einstæða foreldra og námsfólk séu báðir foreldrar í fullu námi. Afslættir reiknast eingöngu af dvalargjöldum.

Fæðisgjald

Morgunhressing 2.270 - kr.

Síðdegishressing 2.270 - kr.

Hádegismatur 2.937 - kr.

Leikskólagjaldið greiðist fyrirfram, eindagi er 15. hvers mánaðar. Dragist greiðsla í tvo mánuði er litið svo á, að undangenginni viðvörun, að plássinu hafi verið sagt lausu. Uppsagnarfrestur leikskólaplássa er 1 mánuður og miðast uppsögn við 1. hvers mánaðar.

Reglur um niðurfellingu leikskólagjalda

Ef um veikindi barns er að ræða sem vara 4 vikur eða lengur er hægt að fella niður leikskólagjöld um helming gegn framvísun læknisvottorðs. Forföll langveikra barna og niðurfelling gjalda vegna þeirra verði metin af leikskólastjórum í hvert sinn. Leikskólagjöld falla niður í samfelldu sumarfrí barna. Boðið er upp á 4, 6 eða 8 vikur.